preloader

Coming Soon

Hiện tại website của chúng tôi vẫn chưa chính thức ra mắt. Hẹn gặp lại quý khách hàng sau thời gian nữa.

  AAbout Us

  CContact Info

  VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY CO.,LTD Address: 162B Bui Thi Xuan Street, District 1, Ho Chi Minh City Email: ms-info@microstar.com.vn Tel: +84 (8) 3832 6085 Fax: +84 (8) 3839 0119 – +84 (8) 3925 0030

  : +84 (8) 3832 6085
  : 162 Bùi Thị Xuân Quận 1
  : ms-info@microstar.com.vn